Tân truyền thuyết Hầu Vương (Phần 2)

Tân truyền thuyết Hầu Vương (Phần 2)

The New Legends of Monkey (Season 2)

Nội dung phim Tân truyền thuyết Hầu Vương (Phần 2)

Hành trình đi tìm chân kinh của Tôn Ngộ Không cùng các chiến hữu tiếp tục. Nhưng trong thế giới của yêu ma quỷ quái, thần tiên và phép thuật, cái gì cũng có giá của nó.