Tạo nên vở nhạc kịch Malinche: Phim tài liệu từ Nacho Cano

Tạo nên vở nhạc kịch Malinche: Phim tài liệu từ Nacho Cano

Making Malinche: A Documentary by Nacho Cano

Nội dung phim Tạo nên vở nhạc kịch Malinche: Phim tài liệu từ Nacho Cano

Khám phá quá trình sáng tạo đằng sau vở nhạc kịch mới của Nacho Cano dựa trên chuyện tình của Malinche và Hernán Cortés và sự kết hợp giữa hai thế giới của họ.

Trailer phim Tạo nên vở nhạc kịch Malinche: Phim tài liệu từ Nacho Cano:

trailers