Tế Công Hàng Yêu 2: Thần Long Tái Thế

Tế Công Hàng Yêu 2: Thần Long Tái Thế

The Incredible Monk 2: Dragon Return

Nội dung phim Tế Công Hàng Yêu 2: Thần Long Tái Thế

Tướng quân Cao Nhân Kiệt nhân tài trong triều đình, còn Phượng Nghi cô gái tài sắc nhưng mệnh khổ bị đày xuống biển làm kỹ nữ. Cao Nhân Kiệt phải lòng Phượng Nghi, lại bị mọi người dị nghị không dám cưới Phượng Nghi làm thê tử. Tế Công biết chuyện vô cùng cảm động này liền ra tay giúp đỡ đôi uyên ương này.