Thảm họa sóng thần

Thảm họa sóng thần

The Impossible

Nội dung phim Thảm họa sóng thần

Tường thuật trải nghiệm kinh hoàng của một gia đình, bộ phim căng thẳng này khắc họa tình trạng hỗn loạn sau cơn sóng thần khổng lồ đổ bộ vào Đông Nam Á năm 2004.