Thám Tử Phố Tàu 1

Thám Tử Phố Tàu 1

Detective Chinatown 1

Nội dung phim Thám Tử Phố Tàu 1

Thiếu niên nói lắp với thiên phú dị bẩm Tần Phong (Lưu Hạo Nhiên thủ vai) thi trượt trường cảnh sát, được bà nội đưa sang Thái tìm cậu họ với danh sưng \