TharnType: Từ ghét tới yêu (Phần 1)

TharnType: Từ ghét tới yêu (Phần 1)

TharnType the series (Season 1)

Nội dung phim TharnType: Từ ghét tới yêu (Phần 1)

Khi một sinh viên năm nhất nóng tính gặp bạn cùng phòng mới, sự căng thẳng bùng phát và những cảm giác nảy sinh. Dựa theo tiểu thuyết trên web nổi tiếng.

Trailer phim TharnType: Từ ghét tới yêu (Phần 1):

trailers