Thế giới khủng long: Trại kỷ phấn trắng (Phần 1)

Thế giới khủng long: Trại kỷ phấn trắng (Phần 1)

Jurassic World Camp Cretaceous (Season 1)

Nội dung phim Thế giới khủng long: Trại kỷ phấn trắng (Phần 1)

Được mời tham gia trại hè phiêu lưu hiện đại tại Isla Nublar, sáu bạn trẻ tuổi teen phải đoàn kết để sống sót khi lũ khủng long xổng chuồng.