Thị trấn nơi chỉ mình tôi lưu lạc

Thị trấn nơi chỉ mình tôi lưu lạc

Erased

Nội dung phim Thị trấn nơi chỉ mình tôi lưu lạc

Fujinuma Satoru có thể du hành ngược thời gian để cứu sống người khác. Khi tỉnh dậy ở thời điểm 18 năm trước, anh có cơ hội cứu những người bạn cùng lớp bị sát hại.