Thiên Địa Bảo Liên Đăng

Thiên Địa Bảo Liên Đăng

The Magic Lotus Lantern

Nội dung phim Thiên Địa Bảo Liên Đăng

Bảo Liên Đăng trấn giữ trời đất bị mất trộm, Dương Tiễn tự mình giáng trần tìm đèn và yêu nhau với một người phụ nữ phàm trần. Hai người cùng nhau chống lại Ma Quân Hỗn Độn hòng lật đảo Lục Giới, cuối cùng ngăn trở Bảo Liên Đăng bị hủy.