Thiên thần hộ mệnh Uli

Thiên thần hộ mệnh Uli

Nobody's Looking

Nội dung phim Thiên thần hộ mệnh Uli

Thiên thần hộ mệnh mới phát hiện ra bí mật đằng sau bộ máy quan liêu của Hệ thống Thiên thần. Từ đó, anh phá vỡ các quy tắc có tính nghi thức trong việc bảo vệ con người.