Thiết Diện Ca Nữ

Thiết Diện Ca Nữ

Iron Faced Woman Episode

Nội dung phim Thiết Diện Ca Nữ

Nhiều sự việc quái lạ xảy ra ở trang viên thần bí. Một phụ nữ trông thê thảm tuyệt vọng xuất hiện. Trùm bất động sản Bạch Nhất Minh bản tính phong lưu bị trọng thương. Tất cả mở đầu cho 1 nghiệt duyên