Thiếu tá Grom: Bác sĩ bệnh dịch

Thiếu tá Grom: Bác sĩ bệnh dịch

Major Grom: Plague Doctor

Nội dung phim Thiếu tá Grom: Bác sĩ bệnh dịch

Khi một hiệp khách đeo mặt nạ giết người hàng loạt và gây hỗn loạn cả thành phố, chỉ có vị thanh tra nổi loạn và cộng sự tân binh mới có thể ngăn chặn anh ta.

Trailer phim Thiếu tá Grom: Bác sĩ bệnh dịch:

trailers