Tín Hiệu Diệt Vong

Tín Hiệu Diệt Vong

Project Gemini

Nội dung phim Tín Hiệu Diệt Vong

Phim kể về một sứ mệnh không gian được gửi tới địa hình hóa một hành tinh xa xôi. Tuy nhiên, nhiệm vụ gặp phải một thứ gì đó chưa biết đã có kế hoạch riêng cho hành tinh.

Trailer phim Tín Hiệu Diệt Vong:

trailers