Trần Tường 6h30: Người Mẹ Quyền Anh

Trần Tường 6h30: Người Mẹ Quyền Anh

Invincible

Nội dung phim Trần Tường 6h30: Người Mẹ Quyền Anh

Hàn Tiếu Tiếu là một công nhân chuyển hoa, hàng ngày phải vật lộn vì gia đình, người chồng thì nhàn rỗi không chịu làm nụng và cô con gái thất ngôn khiến cô vất vả bận rộn. Vốn là một người lạc quan nên cô tin rằng mọi thứ sẽ ổn, vì vậy cô luôn dùng thái độ lạc quan để đối mặt với mọi thứ. Lúc đó bộ phim sắp quay \"Boxing Mom\