Transformers: BotBots

Transformers: BotBots

Transformers: BotBots

Nội dung phim Transformers: BotBots

Khi đèn trong khu mua sắm tắt, các BotBot ra ngoài chơi! Hãy gặp loạt đồ vật thường ngày có thể biến hình thành đội rô-bốt ham vui mỗi khi khu mua sắm đóng cửa.

Trailer phim Transformers: BotBots:

trailers