Transformers: Vùng tối của mặt trăng

Transformers: Vùng tối của mặt trăng

Transformers: Dark of the Moon

Nội dung phim Transformers: Vùng tối của mặt trăng

Khi Optimus Prime biết về con tàu Transformer bị rơi tại mặt trăng, ông dẫn đầu nhiệm vụ giải cứu viên phi công còn nằm lại: người thầy của ông, Sentinel Prime.