Trese: Người bảo vệ thành phố

Trese: Người bảo vệ thành phố

Trese

Nội dung phim Trese: Người bảo vệ thành phố

Tại Manila, khi các thế lực siêu nhiên đen tối thâm nhập khắp thế giới tội phạm ngầm, việc gìn giữ hòa bình phụ thuộc vào Alexandra Trese. Nhưng một cơn bão sắp kéo đến!

Trailer phim Trese: Người bảo vệ thành phố:

trailers