Trò Chơi Sinh Tử 2

Trò Chơi Sinh Tử 2

Battle Royale II

Nội dung phim Trò Chơi Sinh Tử 2

Sau khi thoát chết tại Battle Royal 1, Shuya Nanahara đã lập ra Wild 7 tuyên chiến với cả thế giới. Vì vậy, Battle Royal 2 được thiết lập với một cuộc chiến đẫm máu hơn. Những học sinh được lựa chọn lần này không phải tự giết nhau nữa mà là đi giết những kẻ đối đầu Wild 7.