Trường Degrassi: Lớp kế tiếp (Phần 4)

Trường Degrassi: Lớp kế tiếp (Phần 4)

Degrassi: Next Class (Season 4)

Nội dung phim Trường Degrassi: Lớp kế tiếp (Phần 4)

Grace rơi vào lưới tình, Yael gặp khủng hoảng tâm lý, Frankie bước chân vào một mối quan hệ khác người còn Saad vật lộn trong việc hòa nhập cùng bạn bè đồng lứa.