Tú Xuân Đao 2: Chiến Trường Tu La

Tú Xuân Đao 2: Chiến Trường Tu La

Brotherhood Of Blades II: The Infernal Battlefield

Nội dung phim Tú Xuân Đao 2: Chiến Trường Tu La

Phim Tú Xuân Đao 2: Chiến Trường Tu La - Brotherhood Of Blades II: The Infernal Battlefield 2017: năm Minh Thiên Khải thứ 7, trong lúc điều tra một vụ án, Thẩm Luyện - Cẩm y vệ của Tư phủ Bắc Trấn đã rơi vào vòng xoáy âm mưu, để chứng minh sự trong sạch của bản thân, Thẩm Luyện và thiếu nữ Bắc Trai, đồng nghiệp Bùi Luân đã đồng tâm hiệp lực, cùng nhau điều tra chân tướng.

Trailer phim Tú Xuân Đao 2: Chiến Trường Tu La:

trailers