Ứng Dụng Ma

Ứng Dụng Ma

Bedeviled

Nội dung phim Ứng Dụng Ma

Phim Ứng Dụng Ma - Bedeviled 2016: Sau khi vô tình tải một phần mềm lạ, một nhóm năm người bạn đã gặp phải những sự việc hết sức ghê sợ và đe dọa tới tính mạng của họ.

Trailer phim Ứng Dụng Ma:

trailers