Wentworth (Phần 6)

Wentworth (Phần 6)

Wentworth (Season 6)

Nội dung phim Wentworth (Phần 6)

Trong khi chờ bị xét xử vì cáo buộc mưu sát chồng mình, Bea Smith bị giam và phải học về cuộc sống trong nhà lao.