Xạ thủ (Phần 2)

Xạ thủ (Phần 2)

Shooter (Season 2)

Nội dung phim Xạ thủ (Phần 2)

Dù một cuộc chiến đã qua đi, một cuộc chiến khác mới chỉ bắt đầu với Bob Lee Swagger, khi anh sắp sửa biết mình nằm trong một âm mưu nguy hiểm khác.