Yêu miêu truyện

Yêu miêu truyện

Legend of the Demon Cat

Nội dung phim Yêu miêu truyện

Một thi nhân và một hòa thượng điều tra cái chết bí ẩn của một quý phi bằng cách lần theo dấu vết của con yêu miêu thù hận đang quấy phá triều đình.